Detta är bara ett urval av vårt sortiment. Finner ni inte det som ni söker?    

 

93. Bodar

 

Typ
Bodar Vi kan erbjuda personalbodar och vagnar för

4 – 6 personer.

Tag kontakt med respektive depå för ytterligare
  information.
   


 


 

93. Container

 

Typ
Containers I detta segment kan vi erbjuda 5, 10 och 20 fotare

med eller utan el och hyllor.

Tag kontakt med respektive depå för ytterligare

information.


 


 

93. Toalettkur

 

Typ
Toalettkur Slam och spoltoaletter.

Tag kontakt med respektive depå för ytterligare

information.