Detta är bara ett urval av vårt sortiment. Finner ni inte det som ni söker?    

 

95. Rengörings utrustning

 

Typ Bar Vikt Kg ca Motor
Vätskeutsug självtömmande


Pullman 1,5 – 2,0 kW
20 230 V
Högtryckstvättar


Kallvatten 20-110 30 230 V
Kallvatten 50-180 75 3-fas
Hetvatten 110-150 140 3-fas
Extra högtrycksslang


Golvtvättmunstycke


Turbomunstycke


Avloppsrensare ”iller”


Stoftavskiljare


Cirk aggregat
21 Kap 5m³/min
Ermator S13
27 230 V
DC Ermator S26
45 230 V
DC Ermator T30
130 3-fas

 


 

95. Skurmaskiner

 

 

 

Typ
Singelskur Tag kontakt med respektive depå för ytterligare
Kombiskur information.