Vi inviger det nya året med en ny hemsida - vi ber om ursäkt för eventuella fel då den fortfarande är under konstruktion.

Bodar, vagnar, containers och toalettkur

Typ
Bodar 4-6 personer
Tag kontakt med respektive depå för ytterligare information.
Containers I detta segmentet kan vi erbjuda 5, 10 och 20 fotare med eller utan el och hyllor.
Tag kontakt med respektive depå för ytterligare information.
Toalettkur Slam och spoltoaletter.
Tag kontakt med respektive depå för ytterligare information.