Stäng
Menu

Nit-, skruv- och spikverktyg

Typ Vikt kg ca Motor
Skruvdragare 1,5-1,8 230 V
Skruvdragare 2 Batteri
Automatskruvdragare 2 230 V
Mutterdragare
1/2" 4 230 V
1/2" 5 Batteri
Hylsa dito
Typ Spikl. mm Luftbeh.
Dyckertpistol 20-50 0,5 m3/min
Spikpistol 25-70 0,5 m3/min
Spikpistol 50-100 0,5 m3/min
Pappspikpistol
Häftpistol, 230V
Popnitpistol luftdriven 3,2-4,8
Typ Spikl. mm Drivm
Bultpistol DX 18-72 Krut